Koncentrátory AMKR

Zariadenie AMKR je jednoduchý mikroserver určený na pravidelný zber údajov z elektromerov (AMR systému) a následné zaslanie na FTP server na ďalšie spracovanie. Prídavnou funkciou je aj automatické spracovanie všetkých nazbieraných údajov do vlastnej databázy, čím zabezpečuje určitú zálohu údajov a umožňuje používateľovi kontrolovať, prehliadať, či sledovať nazbierané údaje v prezentačnej forme (tabuľky, grafy, stavy).

Vlastnosti

  • Možnosť nakonfigurovania až 3 rôznych FTP serverov (aj mimo LAN);
  • Komunikácia s elektromermi bezdrôtová cez MESH, drôtová cez RS485, alebo pomocou ich kombinácie;
  • Používateľské rozhranie -  webstránky z akéhokoľvek webového prehliadača (Firefox, Chrome, Opera,…);
  • Štandardné sieťové zariadenie s možnosťou pripojenie do internetu a zabezpečenia diaľkového prístupu;
  • Aplikácie majú vlastnú databázu používateľov, t.j. používateľské kontá do jednotlivých aplikácií sú nezávislé od seba a každá aplikácia používa iný port na prístup.

Technické údaje

Menovité napätie [V] 230 ± 10 % 
Príkon [W] max. 15
USB komunikácia [Bd] 9600 alebo 19200
ISM – Mesh komunikácia [MHz] 868 - 870
Počet frekvenčných kanálov max. 17
Výstupný výkon [mW] nastaviteľný: 10mW/10dBm, 25mW/14dBm, 300mW/25dBm, 500mW/27dBm
Citlivosť [dBm]
- 106 (typicky)
Dosah pre ISM Mesh [m]
typicky 100 (v budovách s prekážkami) / 2 000 (pre priame spojenie)
Anténny vstup prevodníka [ohm] 50 
Počet uzlov ISM – Mesh 256
Počet uzlov ISM – RS485 20
Kapacita pamäte 3 GB (pamäťový priestor pre údaje) /  Micro SD - industrial (Pamäťové médium)
Počet pripojených elektromerov 1 – 10; 11 – 20; 21 – 50; nad 50 (na základe špeciálnej požiadavky po dohode)
Pripojenie do siete Gigabit Ethernet
Teplotný rozsah [ºC] 1 až 50 
Krytie IP56
Rozmer  š x v x h  [mm] 240 x 190 x 125
Hmotnosť [kg] 1,56