Výkonové zdroje PS

Výkonové zdroje PS generujú a dodávajú presné napäťové a prúdové signály veľkého výkonu pre sériové veľkoobjemové regulovanie a ciachovanie elektromerov a meracích prístrojov.

Vlastnosti

  • Modulová konštrukcia výkonového zdroja umožňuje jednoduché prispôsobovanie požiadavkám zákazníkov;
  • Generovanie signálov je založené na digitálnej syntéze tvaru skúšobného signálu;
  • Vysoko účinné výkonové výstupné stupne ponúkajú mimoriadne vysokú citlivosť a výstupy bez rušení.

Technické údaje

  Typ
Napätie
Napäťový rozsah - efektívna hodnota
(fázové hodnoty)
1 x 30 V .. 300 V (500 V voliteľných) PS 81xx
3 x 30 V .. 300 V (500 V voliteľných) PS 83xx
Rozlíšenie < 0,01 %
Stabilita < 0,005 % (integračná doba 150 s)
Činiteľ skreslenia < 0,3 %
Presnosť < 0,2 % PS 8xxxB
< 0,05 % PS 8xxxA
< 0,02 % PS 8xxxE
< 0,01 % PS 8xxxS
Prúd
Prúdový rozsah (efektívna hodnota) 1 x 1 mA .. 120 A (240 A voliteľných) PS 81xx
3 x 1 mA .. 120 A (240 A voliteľných) PS 83xx
Rozlíšenie < 0,005 %
Stabilita < 0,005 % (integračná doba 150 s)
Činiteľ skreslenia < 0,3 %
Presnosť < 0,2 % PS 8xxxB
< 0,05 % PS 8xxxA
< 0,02 % PS 8xxxE
< 0,01 % PS 8xxxS
Fázový uhol
Rozsah 0 ° ... 360 °
Rozlíšenie < 0,01 °
Presnosť nastavenia < 0,5 ° PS 8xxxB
< 0,05 ° PS 8xxxA
< 0,02 ° PS 8xxxE
< 0,01 ° PS 8xxxS