Softvér na odčítanie a parametrizáciu AMsoft

Program je navrhnutý pre obsluhu statických elektromerov s obyčajnými, ale aj s inteligentnými programovateľnými funkciami realizovaných v ESZ (Elektronické sadzbové zariadenia) pri ich výrobe (technologická a metrologická časť) a pri dlhodobom servisnom využití statických elektromerov. Na programovanie využíva PC (brány COM, USB), ku ktorým sa pripája optická hlava na realizáciu obojsmernej sériovej komunikácie s ESZ podľa IEC/EN 62056-21.

Vlastnosti

Program umožňuje:

  • Vstup do programu pomocou hesiel (na jednotlivých úrovniach prístupu) a hardwarovým kľúčom;
  • Nastavenie 1-fázových aj 3-fázových elektromerov;
  • Odpočet a parametrizáciu elektromerov;
  • Archivovanie odčítaných údajov;
  • Načítanie a uloženie parametrizačných súborov;
  • Využitie rôznych jazykových mutácií.

Technické údaje