Pracovný etalón WS

Pracovný etalón (Working Standard) je presné jednofázové (WS 2120) alebo trojfázové (WS 2320) referenčné meradlo elektrického výkonu a energie pre overovanie elektromerov v mieste ich inštalácie. Prístroj sa môže používať aj ako ručný terminál na lokálnu výmenu údajov s inteligentnými elektromermi (programovanie a odpočet údajov elektromerov).

Vlastnosti

  • Snímanie impulzov pomocou univerzálnej optohlavičky, káblom SO impulzov, prípadne ručným generovaním impulzov;
  • Snímanie prúdu pomocou prúdových snímačov alebo prúdových klieští;
  • Zobrazovanie nameraných aj kumulovaných veličín po jednotlivých fázach, možnosť zobrazovania v tvare vektorového diagramu alebo v osciloskopickom tvare;
  • Namerané a vypočítané veličiny sú ukladané do Flash pamäte s vysokou kapacitou;
  • Softvér ako aj menu prístroja je realizované v regionálnych jazykoch;
  • Voliteľnou súčasťou prístroja je prenosná tlačiareň na tlač nameraných veličín, alebo aktuálneho obsahu displeja;
  • Prístroj je vybavený vymeniteľnými dobíjateľnými akumulátormi.

Technické údaje

Základný frekvenčný rozsah 40 ... 70 Hz
Vstupné obvody 1-fázový 2-vodičový (WS 2120 & WS 2320); 1-fázový 3-vodičový a 2-fázový (WS 2320); 3-fázový 3-vodičový / 4-vodičový (WS 2320)
Napäťový rozsah 0,1 ... 600 V medzi fázou a nulovým vodičom Manuálny alebo automatický
Prúdový rozsah Závisí od typu prúdového snímača - do 20 A / 120 A / 240 A / 6000 A alebo viac
Rozsah účinníka -1 ... 0 ... 1
Fázový uhol 0 ... 360°
Komunikácia USB, RS-232 rozhranie (SCPI protokol); optické rozhranie na komunikáciu s elektromermi podľa IEC 62056-21 (cez OPTH 1200), voliteľná bezdrôtová (2,4 GHz)
Displej 3,5” / 320 x 240 pixelov / 256 farieb
Pamäť pre dáta min 1GB (>1000 záťažových bodov)
Prevádzková teplota -20 ... +50 °C
Skladovacia teplota -25 ... +60 °C
Prevádzková vlhkosť max. 95% relatívnej vlhkosti ovzdušia bez kondenzácie
Vlastná spotreba približne 1,5 W
Napájanie z vnútorných nabíjateľných akumulátorov (4xNiMH, AA); zo sieťového adaptéra (100 - 240 V AC / 12 V DC); z výstupu autonabíjačky (12 V); z meraného napäťového obvodu (46 - 520 V /45 - 65 Hz)
Normy IEC 60736, IEC 62056-21, IEC 61010-2-032
Krytie IP-42 (základný prístroj); IP-54 (prístroj s ochranným krytom konektorov);
IP-67 (transportný kufrík)
Bezpečnostné požiadavky izolačná ochrana: EN 61010-1; kategória merania: CAT IV (s VT 2x60), ochranný odpor: 4 MOhm (každý nap. vstup)
Rozmery 210 x 105 x 40 mm (základný prístroj); 406 x 330 x 174 mm (transportný kufrík)
Hmotnosť Základný prístroj: približne 0,55 kg; úplná štandardná zostava: 6,5 kg