Oddeľovacie jednotky obvodov CMR

Oddeľovacie jednotky CMR sú elektronicky kompenzované rozpojovacie jednotky na vylúčenie vzájomného ovplyvňovania súčasne skúšaných elektromerov.

Vlastnosti

  • Možnosť montovania na DIN lištu;
  • Jednotka CMR-U pracuje bez vonkajšieho napájania;
  • Jednotkový prevodový pomer jednotiek CMR umožňuje používateľovi vykonať jednoduchú skúšku funkčnosti a presnosti;
  • Samostatné jednotky CMR umožňujú jednoduché rozšírenie ľubovoľného skúšobného zariadenia na schopnosť skúšať elektromery s prepojenými obvodmi napätia a prúdu.

Technické údaje

CMR-U 1110A
Pracovné napätie 230 V ± 20 % (110 V ± 20 % voliteľne)
Frekvenčný rozsah 45 ... 65 Hz
Pomer výstupného a vstupného napätia 1:1
Maximálny výstupný prúd 50 mA (100 mA pre 110 V voliteľne)
Maximálna chyba amplitúdy 0,05 %
Maximálna chyba fázy 0,03°
Napájanie zo vstupného signálu (nie jepotrebné externé napájanie)
Vlastná spotreba < 2 VA
Ochrana preťaženie, skrat, zlé zapojenie
Rozmery 155 x 140 x 90 mm
Hmotnosť približne 2 kg
CMR-I 2130
Pomer výstup / vstup definovaný užívateľom (1:1 pre obvod s jedným vodičom)
Dynamický rozsah > 200 000 (240 A : 1 mA pre jeden vodič)
Maximálne ampérzávity 240 A
Maximálny výstupný výkon 72 VA @ 240 A
Maximálne výstupné napätie 0,3 V . Ns
Frekvenčný rozsah 45 ... 65 Hz
Maximálny zaťažovací odpor 0,05 ohm . Ns2
Primárny prúdový rozsah 1 mA / Np ... 240 A / Np
Maximálna chyba amplitúdy/fázy 0,05 %/0,03° (CMR-I 2x30A); 0,02 %/0,01° (CMR-I 2x30E); 0,01 % /0,005° (CMR-I 2x30S)
Komunikácia RS -422
Ochrana preťaženie, otvorený obvod
Priemer otvoru ø 26 mm
Rozmery 160 x 90 x 120 mm
Hmotnosť približne 5 kg
Napájací zdroj PSCI 1220A pre max. 60 ks
Rozsah vstupného napätia 85 ... 264 VAC / 50 ... 60 Hz
Rozmery (D x V x Š) 100 x 118 x 220 mm
Hmotnosť približne 2 kg
CMR-I 2230
Pomer výstup / vstup definovaný užívateľom (1:1 pre obvod s jedným vodičom)
Dynamický rozsah > 200 000 (240 A : 1 mA pre jeden vodič)
Maximálne ampérzávity 2 x 240 A
Maximálny výstupný výkon 2 x 72 VA @ 240 A
Maximálne výstupné napätie 0,3 V . Ns
Frekvenčný rozsah 45 ... 65 Hz
Maximálny zaťažovací odpor 0,05 ohm . Ns2
Primárny prúdový rozsah 1 mA / Np ... 240 A / Np
Maximálna chyba amplitúdy/fázy 0,05 %/0,03° (CMR-I 2x30A); 0,02 %/0,01° (CMR-I 2x30E); 0,01 % /0,005° (CMR-I 2x30S)
Komunikácia RS -422
Ochrana preťaženie, otvorený obvod
Priemer otvoru ø 26 mm
Rozmery 160 x 170 x 120 mm
Hmotnosť približne 7 kg
Napájací zdroj PSCI 1220A pre max. 30 ks
Rozsah vstupného napätia 85 ... 264 VAC / 50 ... 60 Hz
Rozmery (D x V x Š) 100 x 118 x 220 mm
Hmotnosť približne 2 kg
CMR-I 2330
Pomer výstup / vstup definovaný užívateľom (1:1 pre obvod s jedným vodičom)
Dynamický rozsah > 200 000 (240 A : 1 mA pre jeden vodič)
Maximálne ampérzávity 3 x 240 A
Maximálny výstupný výkon 3 x 72 VA @ 240 A
Maximálne výstupné napätie 0,3 V . Ns
Frekvenčný rozsah 45 ... 65 Hz
Maximálny zaťažovací odpor 0,05 ohm . Ns2
Primárny prúdový rozsah 1 mA / Np ... 240 A / Np
Maximálna chyba amplitúdy/fázy 0,05 %/0,03° (CMR-I 2x30A); 0,02 %/0,01° (CMR-I 2x30E); 0,01 % /0,005° (CMR-I 2x30S)
Komunikácia RS -422
Ochrana preťaženie, otvorený obvod
Priemer otvoru ø 26 mm
Rozmery 160 x 250 x 120 mm
Hmotnosť približne 9 kg
Napájací zdroj PSCI 1220A pre max. 20 ks
Rozsah vstupného napätia 85 ... 264 VAC / 50 ... 60 Hz
Rozmery (D x V x Š) 100 x 118 x 220 mm
Hmotnosť približne 2 kg

 

Ns – počet sekundárnych závitov; Np – počet primárnych závitov