Malý výkonový zdroj na kontrolu elektromerov PPS

Výkonový zdroj PPS je prenosný jednofázový zdroj signálov na kontrolné skúšky a nastavovanie všetkých typov elektromerov. Týmto zariadením je možné napájať elektromery za účelom ich odčítania, nastavovania a programovania. Spolu s pracovným etalónom WS je možné kontrolovať presnosť elektromerov na mieste inštalácie.

Vlastnosti

  • Hrubá a jemná plynulá regulácia prúdu;
  • Indikácia výstupného prúdu;
  • Galvanické oddelenie napäťového a prúdového výstupu;
  • Nulové hodnoty výstupného napätia a prúdu pri prvom zapnutí;
  • Výstupy napätí U a U1/2 tvoria galvanicky oddelené sieťové napätie;
  • Nastaviteľný fázový posuv bez zmeny amplitúdy prúdu;
  • Tepelná a prúdová ochrana koncových stupňov;
  • Napájanie zdroja z jednofázovej siete.

Technické údaje

Zdroj napätia
Výstupné napätie (efektívna hodnota) 230 (220, 240) V / 115 (110,120) V, podľa sieťového napätia
Výkon 80 W
Stabilita podľa sieťového napätia
Činiteľ skreslenia podľa sieťového napätia
Presnosť podľa sieťového napätia
Zdroj prúdu
Výstupný prúd (efektívna hodnota) max. 120 A v závislosti od typu záťaže
Prúdové rozsahy 2 A, 20 A, 120 A
Výkon 80 W
Rozlíšenie 1 mA na rozsahu 2 A
10 mA na rozsahu 20 A
100 mA na rozsahu 120 A
Stabilita podľa sieťového napätia
Činiteľ skreslenia podľa sieťového napätia
Regulácia plynulá - hrubá a jemná
Fázový uhol
Hodnoty -90°, -60°, -30°, 0°, +30°, +60°, +90°, +180°
Presnosť nastavenia
Rozmery 410 x 350 x 175 mm
Hmotnosť 12,3 kg