Malé skúšobné zariadenie na kontrolu elektromerov STE

Skúšobné zariadenie STE je malé prenosné pracovisko na meranie, nastavovanie a skúšky všetkých typov elektromerov. Skladá sa z jednofázového zdroja typu PPS, pracovného etalónu typu WS a zo skladacieho pripojovacieho systému typu PHS. Toto zariadenie umožňuje merať, skúšať a programovať elektromery na mieste u zákazníka. Dodáva sa v troch samostatných kufríkoch, vhodných aj na individuálne použitie.

Vlastnosti

Vlastnosti zdroja PPS

 • Hrubá a jemná plynulá regulácia prúdu;
 • Indikácia výstupného prúdu;
 • Galvanické oddelenie napäťového a prúdového výstupu;
 • Nulové hodnoty výstupného napätia a prúdu pri prvom zapnutí;
 • Výstupy napätí U a U1/2 tvoria galvanicky oddelené sieťové napätie;
 • Nastaviteľný fázový posuv bez zmeny amplitúdy prúdu;
 • Tepelná a prúdová ochrana koncových stupňov;
 • Napájanie z jednofázovej siete.

Vlastnosti pracovného etalónu WS

 • Presnosť zariadenia je určené presnosťou etalónu WS (0,1 % alebo 0,2 %);
 • Pracovný etalón je vybavený vysoko citlivým optickým snímačom značky kotúča aj LED s autokalibráciou a s potlačením externých svetelných vplyvov;
 • Pracovný etalón je možné dodať aj s prenosnou tlačiarňou na tlač testovacích protokolov.

Vlastnosti pripojovacieho systému PHS

 • Konštrukcia je vybavená systémom rýchleho upínania;
 • Jednoduché a rýchle skladanie;
 • Vyhotovenie: 1-fázové s možnosťou pripojenia 3-fázového elektromera alebo 3-fázové.

Technické údaje

Zdroj napätia
Výstupné napätie (efektívna hodnota) 230 (220, 240) V / 115 (110,120) V, podľa sieťového napätia
Výkon 80 W
Stabilita podľa sieťového napätia
Činiteľ skreslenia podľa sieťového napätia
Presnosť podľa sieťového napätia
Zdroj prúdu
Výstupný prúd (efektívna hodnota) max. 120 A v závislosti od typu záťaže
Prúdové rozsahy 2 A, 20 A, 120 A
Výkon 80 W
Rozlíšenie 1 mA na rozsahu 2 A
10 mA na rozsahu 20 A
100 mA na rozsahu 120 A
Stabilita podľa sieťového napätia
Činiteľ skreslenia podľa sieťového napätia
Regulácia plynulá - hrubá a jemná
Fázový uhol
Hodnoty -90°, -60°, -30°, 0°, +30°, +60°, +90°, +180°
Presnosť nastavenia
Presnosť merania
WS 2x20B 0,1 %
WS 2x20C 0,2 %
Rozmery/hmotnosť PPS 111: 410 x 350 x 175 mm/ 12,3 kg
WS 2320x: 410 x 350 x 175 mm/ 5,5 kg
PHS 11: 450 x 370 x 150 mm/ 7,3 kg