Malé skúšobné zariadenie na elektromery ELMA 8x01

Zariadenie ELMA 8x01 je stolové vyhotovenie skúšobného zariadenia na meranie, nastavovanie alebo overovanie malého počtu elektromerov.

Vlastnosti

  • Trieda presnosti zariadenia (referenčného etalónu) môže byť podľa potreby laboratória až do 0,01 %;
  • Inteligentná jednotka miestneho vyhodnocovania s vysokým rozlíšením je vybavená optickým snímačom pre značky kotúča aj pre LED;
  • Optický snímač má autokalibračné schopnosti, ktoré vylučujú manuálne nastavovanie a nie sú citlivé na externé svetelné podmienky;
  • Optický snímač vyhodnocuje elektromery s vysokou početnosťou impulzov LED až do 2,5 kHz;
  • Kanál optickej komunikácie umožňuje nastavenie odčítania registrov a parametrizáciu elektronických elektromerov;
  • Univerzálny rýchloupínací systém na max. 3 pozície;
  • Ovládací a vyhodnocovací softvér pod Microsoft Windows;
  • Viacjazyčná prevádzka so slovníkmi umožňuje užívateľské zmeny;
  • Jednoduché nastavenie a výber bodov merania s ručným alebo automatickým systémom merania;
  • Výstupné dokumenty (protokol) v Microsoft Office môžu byť zhotovené podľa želania používateľa.

Technické údaje

Napätie    Typ
Rozsah efektívnych fázových napätí 1 x 30 V ... 300 V (500 V voliteľných) ELMA 8101 
3 x 30 V ... 300 V (500 V voliteľných) ELMA 8301 
Rozlíšenie < 0,01 %   
Stabilita < 0,005 % (integračná doba 150 s)   
Činiteľ skreslenia < 0,3 %   
Presnosť nastavenia < 0,05 %  ELMA 8x01A 
< 0,02 %  ELMA 8x01E 
< 0,01 %  ELMA 8x01S 
Prúd     
Rozsah efektívnych hodnôt prúdov 1 x 1 mA ... 120 A (240 A voliteľných)  ELMA 8101 
3 x 1 mA ... 120 A (240 A voliteľných)  ELMA 8301 
Rozlíšenie < 0,01 %  
Stabilita < 0,005 % (integračná doba 150 s)   
Činiteľ skreslenia < 0,3 %  
Presnosť nastavenia < 0,05 %  ELMA 8x01A 
< 0,02 %  ELMA 8x01E 
< 0,01 %  ELMA 8x01S 
Fázový uhol     
Rozsah 0° ... 360°   
Rozlíšenie < 0,01°   
Presnosť nastavenia < 0,03°  ELMA 8x01A 
< 0,01°  ELMA 8x01E 
< 0,005° ELMA 8x01S
Frekvencia    
Rozsah základnej frekvencie 40 Hz ... 70 Hz   
Rozlíšenie < 0,002 Hz  
Presnosť nastavenia < 0,002 Hz  
Výstupný výkon    
Prúd * 1 x 100 VА  ELMA 8101 
3 x 100 VА  ELMA 8301 
Napätie 1 x 100 VА  ELMA 8101 
3 x 100 VA  ELMA 8301 

* Pre plný rozsah prúdu na výstupných svorkách zdroja