DTS-353 1L/1M/2M na DIN lištu, na meranie činnej energie, puzdro 7M

Elektromery typu DTS-353 1L, DTS-353 1M a DTS-353 2M sú jednoduché a presné trojfázové elektromery na meranie činnej energie. Sú určené na informatívne merania spotreby rôznych spotrebičov, kancelárií a prevádzok.

Vlastnosti

  • Ľahká montáž;
  • Jednoduché pripojenie a prevádzka;
  • Vysoká presnosť.

Technické údaje

Trieda presnosti 1
Referenčné napätie [V]
3 x 230/400
Prúdový rozsah [A]
10 (100)
Referenčná frekvencia [Hz]
50
Zapojenie priame
Zobrazovanie  údajov mech. register - vyhotovenia 1M a 2M;
LCD – vyhotovenie 1L
Počet zobrazovaných číslic 6+1 – vyhotovenie 1L
6+1 – vyhotovenie 1M
5+1 – vyhotovenie 2M
Prepínanie sadzieb vo vyhotovení 2M
(prepnutie z T0 do T1)
pripojenie externého napätia na svorky č. 10 (230 V AC),
11 (N)
Nábehový prúd [A] ≤ 0,004 Ib
Vlastná spotreba 
≤ 0,6W; ≤ 0,3 VA vyhotovenia 1L1M 
≤ 2W; ≤ 8 VA vyhotovenie 2M
Konštanta elektromera [imp/kWh]
800
Konštanta impulzného výstupu imp/kWh]
800
Norma
EN61010-1(LVD directive), EN61326-1(EMC directive)
Prostredie EMC* chránené (kategória 2)
Hmotnosť [g] 390 – vyhotovenie 1L a 1M
500 – vyhotovenie 2M

*  
Podľa EN61000-4-4
- je zaistené čiastočné potlačenie rýchlych napäťových špičiek v napájacích (1 kV) a riadiacich obvodoch (0,5 kV), ktoré sú spínané len pomocou relé (nie stýkačmi)
- je vykonané fyzické oddelenie netienených napájacích a riadiacich káblov od káblov signálových a oznamovacích.

Podľa EN61000-4-5
- sú káble riadne oddelené i pri krátkych súbehoch. Rušivé rázové napätie nesmie prekročiť 1 kV.