AMT B1x-OxxTEI na meranie činnej a jalovej energie, 1-sadzbové a 2-sadzbové, do 100 A

Trojfázové statické elektromery AMT B1x-OxxTEI sú určené na priame a polopriame meranie činnej a jalovej elektrickej energie so zobrazením nameranej spotreby na LCD. Vyrábajú sa v jednosadzbovom aj dvojsadzbovom vyhotovení s vonkajším prepínaním jednej z dvoch sadzieb. Namerané dáta sa ukladajú do špeciálnych registrov označených podľa OBIS kódov. Tieto sú zobrazené na LCD v cyklickom alebo krokovom režime. Počas výpadku fázového napätia sú dáta zálohované v energeticky nezávislej pamäti. Elektromer počas svojej činnosti monitoruje činnosť vnútorných obvodov a stavy sa ukladajú do príslušného registra, ktorý je možné zobraziť. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej energii indikuje červená LED. Elektromery je možné vyrobiť vo vyhotovení s meraním v súčtovom režime (funkcia jednosmerný strojček) alebo s meraním v režime odber-dodávka.

Vlastnosti

  • Pasívny vysielací impulzný SO výstup na diaľkový prenos;
  • Meranie energií, napätia a prúdu;
  • Záznamy udalostí (o pôsobení magnetického poľa, výpadkoch napätia, narušeniach krytov elektromera...);
  • Zvárané puzdro na požiadavku zákazníka;
  • Vyhovuje IEC/EN 62052-11, IEC/EN 62053-21; EN 50470-1, EN 50470-3 a požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EU (MID);
  • Dodáva sa prvotne overený pre fakturačné meranie.

Technické údaje

Trieda presnosti - činná energia A, B, C (MID), 2, 1, 0,5S 
Trieda presnosti - jalová energia 3 a 2 
Referenčné napätie [V] 3 x 220/380, 3 x 230/400
3 x 240/415, 3 x 120/208,
(-30,+15%)
Menovitá frekvencia [Hz] 50 alebo 60
Referenčný prúd Iref [A]
priame zapojenie
5 a 10 
Menovitý prúd In [A]
nepriame zapojenie
5
Prechodový prúd ltr [A]
priame/nepriame zapojenie
0,5 a 1 / 0,25
Nábehový prúd Ist [A]
priame/nepriame zapojenie 
≤ 0,02 a 0,04 / 0,01
Minimálny prúd Imin [A]
priame/nepriame zap.
0,25 a 0,5 / 0,05
Maximálny prúd Imax [A]
priame/nepriame zap.
100/10
Vlastná spotreba - napäťový obvod [VA/W] ≤ 1/0,4
Vlastná spotreba - prúdový(é) obvod(y)  [VA] ≤ 0,1
Konštanta impulzov pre skúšobný výstup kTO [imp/kWh]
1000, 5 000
Konštanta impulzov pre impulzový výstup kSO [imp/kWh]
1000, 5 000
Tranzistorový výstup SO 24 V / 30 mA
Prevádzková teplota -40 °C až +70 °C 
Stredný teplotný koeficient [%/K] ≤ 0,02
Svorky prúdové ; napäťové ; pomocné [mm] ø 8 ; ø 3 ; ø 3 
Stupeň krytia  IP54
Vzdialenosť upevň. otvorov
- š x v [mm]
150 x 215-230
Rozmery - š x v/v´x h [mm] 177 x 187/251 x 60
Hmotnosť [kg] ≤ 1,12