AMT B1x-FxxTxIIx na činnú a jalovú energiu, s RTC a komunikáciou, do 100 A

Trojfázové statické elektromery AMT B1x-FxxTxIIx sú určené na meranie činnej a jalovej elektrickej energie, okamžitých činných výkonov pre odber a dodávku, maximálneho stredného výkonu, napätia, prúdu a účinníka v trojfázovej štvorvodičovej sieti v priamom a polopriamom zapojení. Umožňujú meranie energie v sadzbách riadených internými hodinami (max. štyri sadzby) alebo ovládaných zvonku (dve sadzby). Namerané dáta ukladané do registrov označených podľa OBIS kódov sú zobrazené na LCD v cyklickom alebo krokovom režime. Počas výpadku napätia sú údaje zálohované v energeticky nezávislej pamäti, ktoré je možné prezerať na LCD. Elektromery je možné parametrizovať a odčítavať pomocou optickej sondy typu AMOS a softvéru AMsoft dodávaným výrobcom. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej energii indikujú červené LED. Elektromery je možné vyrobiť vo vyhotovení s meraním v súčtovom režime (funkcia jednosmerný strojček) alebo s meraním v režime odber-dodávka.

Vlastnosti

  • Meranie energie, výkonu, napätia, prúdu, účinníka ... (A+, A-, R+, R-, P+, P-, Pmax, U, I, cos j...);
  • Historické záznamy obsahov vybraných registrov vytvárané na konci kalendárneho mesiaca – maximálne 15 mesačných záznamov (A+, A-, R+, R-, Pmax);
  • Záznamy udalostí (o pôsobení magnetického poľa, výpadkoch napätia, narušeniach krytov elektromera...) - počet udalostí s dátumom ich výskytu;
  • Záznam údajov profilov (Load profiles);
  • Pasívne vysielacie impulzné SO výstupy na diaľkový prenos (zvlášť pre činnú a jalovú energiu);
  • Komunikačné rozhranie;
  • Zvárané puzdro na požiadavku zákazníka;
  • Vyhovuje IEC/EN 62052-11, IEC/EN 62053-21; EN 50470-1, EN 50470-3 a požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EU (MID);
  • Dodáva sa prvotne overený na fakturačné meranie činnej energie.

Technické údaje

 Trieda presnosti - činná energia A, B, C (MID), 2, 1, 0,5S 
 Trieda presnosti - jalová energia 3 a 2
 Referenčné napätie [V] 3 x 220/380, 3 x 230/400
3 x 240/415,3 x 120/208,
3 x 57,7/100 (-30,+15%)
 Menovitá frekvencia [Hz] 50 alebo 60
 Referenčný prúd Iref [A]
priame zapojenie
5 a 10
 Menovitý prúd In [A]
nepriame zapojenie

 Prechodový prúd ltr [A]
priame/nepriame zapojenie
0,5 a 1 / 0,25
 Nábehový prúd Ist [A]
priame/nepriame zapojenie 
≤ 0,02 a 0,04 / 0,01
 Minimálny prúd Imin [A]
priame/nepriame zapojenie
0,25 a 0,5 / 0,05
 Maximálny prúd Imax [A]
priame/nepriame zapojenie
100, 120/10
 Vlastná spotreba -napäťový obvod [VA/W] ≤ 1,6 /0,8  
 Vlastná spotreba - prúdový(é) obvod(y) [VA] ≤ 0,1
 Konštanta impulzov [imp/kWh]
pre skúšob. výstup kTO / impulz. výst. kSO
1000, 5000 / 1000, 5000
 Tranzistorový výstup SO 24 V / 30 mA
 Prevádzková teplota  -40 °C až +70 °C 
 Stredný teplotný koef. [%/K] ≤ 0,04
 Svorky prúdové ; napäťové ; pomocné
puzdro do 100 A / do 120 A [mm]
ø 8,2 ; ø 3 ; ø 3 / ø 9,5;  ø 3 ; ø 3  
 Stupeň krytia IP54
 Vzdialenosť upevňovacích otvorov - š x v [mm] 150 x 215-230
 Rozmery - š x v/v´x h [mm] 177 x 187/251 x 60
 Hmotnosť [kg] ≤ 1,25