AMT B0x-OA4T na DIN lištu, na meranie činnej energie, s LCD, do 65 A

Trojfázové statické elektromery AMT B0x-OA4T sú určené na meranie činnej elektrickej energie v priamom a polopriamom zapojení. Vyrábajú sa v jednosadzbovom aj dvojsadzbovom vyhotovení s vonkajším prepínaním jednej z dvoch sadzieb. Namerané dáta ukladané do registrov označených podľa OBIS kódov sú zobrazené na LCD v cyklickom alebo krokovom režime. Počas výpadku fázového napätia sú dáta zálohované v energeticky nezávislej pamäti. Elektromer počas svojej činnosti sa monitoruje činnosť vnútorných obvodov a stavy sa ukladajú do príslušného registra, ktorý je možné zobraziť. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej energii indikuje červená LED. Elektromery je možné vyrobiť vo vyhotovení s meraním v súčtovom režime (funkcia jednosmerný strojček) alebo s meraním v režime odber-dodávka.

Vlastnosti

  • Puzdro šírky 7M (1M = 18 mm);
  • Určené na vnútornú montáž na lištu DIN (35 mm);
  • Pasívny vysielací impulzný SO výstup na diaľkový prenos;
  • Signalizácia prítomnosti sieťového napätia, obráteného toku energie a sledu fáz;
  • Vyhovuje IEC/EN 62052-11, IEC/EN 62053-21; EN 50470-1, EN 50470-3 a požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EU (MID);
  • Dodáva sa prvotne overený na fakturačné meranie činnej energie.

Technické údaje

Trieda presnosti B (1)
Referenčné napätie [V] 3 x 230/400 (-30,+15%)
Menovitá frekvencia [Hz] 50 alebo 60
Referenčný prúd Iref [A]
priame zapojenie
Menovitý prúd In [A]
nepriame zapojenie
5
Nastaviteľné prevody 
(hodnoty násobiteľa CTR)
1, 10, 12, 15, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60,
80, 100, 120, 150, 160, 200, 240, 250,
300, 400, 480, 500, 600
Prechodový prúd ltr [A]
priame/nepriame zapojenie
0,5 / 0,25
Nábehový prúd Ist [A]
priame / nepriame zapojenie
≤ 0,02 / ≤ 0,01
Minimálny prúd Imin [A]
priame/nepriame zapojenie
0,25  / 0,05
Maximálny prúd Imax [A]
priame/nepriame zapojenie
65 / 10
Vlastná spotreba - napäťový obvod [VA/W] ≤ 7,5 VA/0,65 
Vlastná spotreba - prúdový obvod [VA] ≤ 0,1
Konštanta impulzov pre skúšobný výstup kTO [imp/kWh] 1600
Konštanta impulzov pre impulzný výstup kSO [imp/kWh] 1600
Tranzistorový výstup SO 24 V / 30 mA
Prevádzková teplota -40 °C až +70 °C 
Stredný teplotný koeficient [%/K] ≤ 0,04
Degree of protection IP51
Svorky prúdové ; napäťové ; pomocné [mm] ø 6 ; ø 3 ; ø 3 
Rozmery - š x v/v´x h [mm] 126 x 105/131 x 59
Hmotnosť [kg] ≤ 0,55