AMT B0x-FxxTII na DIN lištu, viacsadzbové, s RTC a komunikáciou, do 65 A

Trojfázové statické elektromery AMT B0x-FxxTIIx sú určené na meranie činnej a jalovej elektrickej energie, okamžitých činných výkonov pre odber a dodávku, maximálneho stredného výkonu, napätia, prúdu a účinníka v trojfázovej štvorvodičovej sieti v priamom a polopriamom zapojení. Umožňujú meranie energie v sadzbách riadených internými hodinami (max. štyri sadzby) alebo ovládaných zvonku (dve sadzby). Namerané dáta ukladané do registrov označených podľa OBIS kódov sú zobrazené na LCD v cyklickom alebo krokovom režime. Počas výpadku fázového napätia sú dáta zálohované v energeticky nezávislej pamäti. Elektromery je možné parametrizovať a odčítavať pomocou optickej sondy typu AMOS a softvéru AMsoft dodávaným výrobcom. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej energii indikujú červené LED.

Vlastnosti

  • Puzdro elektromera šírky 7M (1M = 18 mm) je určený na vnútornú montáž na DIN lištu (35 mm);
  • Meranie energie, výkonu, napätia, prúdu, účinníka ... (A+, A-, R+, R-, P+, P-, Pmax, U, I, cos j...);
  • Historické záznamy obsahov vybraných registrov vytvárané na konci kalendárneho mesiaca – maximálne 15 mesačných záznamov (A+, A-, R+, R-, Pmax);
  • Záznamy udalostí (o pôsobení magnetického poľa, výpadkoch napätia, narušeniach krytov elektromera...) - počet udalostí s dátumom ich výskytu;
  • Záznam údajov profilov (Load profiles);
  • Pasívne vysielacie impulzné SO výstupy na diaľkový prenos (zvlášť pre činnú a jalovú energiu);
  • Komunikačné rozhranie;
  • Vyhovuje IEC/EN 62052-11, IEC/EN 62053-21; EN 50470-1, EN 50470-3 a požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EU (MID);
  • Dodáva sa prvotne overený na fakturačné meranie činnej energie.

Technické údaje

Trieda presnosti
činná / jalová energia
A, B (MID), 2, 1 / 3, 2
Referenčné napätie U[V] 3x220/380, 3x230/400, 3x240/415, (-30,+15%)
Referenčný prúd Iref [A]
priame zapojenie
5 a 10
Menovitý prúd In [A]
nepriame zapojenie
5
Nastaviteľné prevody
(hodnoty násobiteľa CTR)
1, 10, 12, 15, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100,120, 150, 160, 200, 240, 250, 300, 400,480, 500, 600  
Nábehový prúd Ist [A]
≤ 0,02 a 0,04 / 0,01
Prechodový prúd ltr [A]
priame/nepriame zapojenie
0,5 a 1 / 0,25
Minimálny prúd Imin [A]
priame / nepr. zapojenie
0,25 a 0,5 / 0,05 
Maximálny prúd Imax [A]
priame/nepriame zapojenie
65 / 10
Menovitá frekvencia [Hz] 50 (±10 %)
Vlastná spotreba
napäťový obvod [VA/W]
≤ 1,6/ 0,8 
Vlastná spotreba
prúdový obvod [VA]
≤ 0,05
Konštanta impulzov  
pre skúšobný výstup kTOA [imp/kWh] 1 000, 5 000
pre skúšobný výstup kTOR [imp/kvarh] 1 000, 5 000
pre impulzný výstup kSOA [imp/kWh] 1000 alebo 1000/K
(K = 2 až 10),  5000
pre impulzný výstup kSOR [imp/kvarh] 1000 alebo 1000/K
(K = 2 až 10),  5000
Tranzistorový výstup SO 24 V / 30 mA
Prevádzková teplota -40 °C až +70 °C 
Stredný teplotný koeficient [%]   ≤ 0,04
Svorky prúdové ; napäťové ; pomocné [mm] ø 6 ; ø 3 ; ø 3 
Stupeň krytia IP51 
Rozmery - š x v/v´x h [mm] 126 x 105/131 x 59
Hmotnosť [kg] ≤ 0,85

 

A, B (MID), 2, 1 / 3, 2