AMT B0x-FxxTII na DIN lištu, viacsadzbové, s RTC a komunikáciou, do 65 A

Trojfázové statické elektromery AMT B0x-FxxTIIx sú určené na meranie činnej a jalovej elektrickej energie, okamžitých činných výkonov pre odber a dodávku, maximálneho stredného výkonu, napätia, prúdu a účinníka v trojfázovej štvorvodičovej sieti v priamom a polopriamom zapojení. Umožňujú meranie energie v sadzbách riadených internými hodinami (max. štyri sadzby) alebo ovládaných zvonku (dve sadzby). Namerané dáta ukladané do registrov označených podľa OBIS kódov sú zobrazené na LCD v cyklickom alebo krokovom režime. Počas výpadku fázového napätia sú dáta zálohované v energeticky nezávislej pamäti. Elektromery je možné parametrizovať a odčítavať pomocou optickej sondy typu AMOS a softvéru AMsoft dodávaným výrobcom. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej energii indikujú červené LED.

Vlastnosti

  • Puzdro elektromera šírky 7M (1M = 18 mm) je určený na vnútornú montáž na DIN lištu (35 mm);
  • Meranie energie, výkonu, napätia, prúdu, účinníka ... (A+, A-, R+, R-, P+, P-, Pmax, U, I, cos j...);
  • Historické záznamy obsahov vybraných registrov vytvárané na konci kalendárneho mesiaca – maximálne 15 mesačných záznamov (A+, A-, R+, R-, Pmax);
  • Záznamy udalostí (o pôsobení magnetického poľa, výpadkoch napätia, narušeniach krytov elektromera...) - počet udalostí s dátumom ich výskytu;
  • Záznam údajov profilov (Load profiles);
  • Pasívne vysielacie impulzné SO výstupy na diaľkový prenos (zvlášť pre činnú a jalovú energiu);
  • Komunikačné rozhranie;
  • Vyhovuje IEC/EN 62052-11, IEC/EN 62053-21; EN 50470-1, EN 50470-3 a požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EU (MID);
  • Dodáva sa prvotne overený na fakturačné meranie činnej energie.

Technické údaje

Trieda presnosti
činná / jalová energia
A, B (MID), 2, 1 / 3, 2
Referenčné napätie U[V] 3x220/380, 3x230/400, 3x240/415, (-30,+15%)
Referenčný prúd Iref [A]
priame zapojenie
5 a 10
Menovitý prúd In [A]
nepriame zapojenie
5
Nastaviteľné prevody
(hodnoty násobiteľa CTR)
1, 10, 12, 15, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 
80, 100, 120, 150, 160, 200, 240, 250, 
300, 400, 480, 500, 600
Nábehový prúd Ist [A]
≤ 0,02 a 0,04 / 0,01
Prechodový prúd ltr [A]
priame/nepriame zapojenie
0,5 a 1 / 0,25
Minimálny prúd Imin [A]
priame / nepr. zapojenie
0,25 a 0,5 / 0,05 
Maximálny prúd Imax [A]
priame/nepriame zapojenie
65 / 10
Menovitá frekvencia [Hz] 50 (±10 %)
Vlastná spotreba
napäťový obvod [VA/W]
≤ 1,6/ 0,8 
Vlastná spotreba
prúdový obvod [VA]
≤ 0,05
Konštanta impulzov pre skúšobný výstup kTOA [imp/kWh] 1 000, 5 000
Konštanta impulzov pre skúšobný výstup kTOR [imp/kvarh] 1 000, 5 000
Konštanta impulzov pre impulzný výstup kSOA [imp/kWh] 1000 alebo 1000/K
(K = 2 až 10),  5000
Konštanta impulzov pre impulzný výstup kSOR [imp/kvarh] 1000 alebo 1000/K
(K = 2 až 10),  5000
Tranzistorový výstup SO 24 V / 30 mA
Prevádzková teplota -40 °C až +70 °C 
Stredný teplotný koeficient [%]   ≤ 0,04
Svorky prúdové ; napäťové ; pomocné [mm] ø 6 ; ø 3 ; ø 3 
Stupeň krytia IP51 
Rozmery - š x v/v´x h [mm] 126 x 105/131 x 59
Hmotnosť [kg] ≤ 0,85

 

A, B (MID), 2, 1 / 3, 2