AMS B2x-Fx na činnú, jalovú a zdanlivú energiu, viacsadzb., s RTC a profilmi údajov

Jednofázové statické elektromery AMS B2x-Fx sú určené na meranie činnej, jalovej a zdanlivej elektrickej energie, okamžitých činných, jalových a zdanlivých výkonov pre odber a dodávku, maximálneho stredného činného, jalového a zdanlivého výkonu, napätia, prúdu a účinníka v dvojvodičových sieťach v priamom zapojení. Umožňujú meranie energie v sadzbách riadených internými hodinami (max. štyri sadzby) alebo ovládaných zvonku (dve sadzby). Namerané dáta ukladané do registrov označených podľa OBIS kódov sú zobrazené na LCD v cyklickom alebo krokovom režime. Elektromery je možné parametrizovať a odčítavať pomocou optickej sondy typu AMOS a softvéru AMsoft dodávaným výrobcom. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej činnej a jalovej energii indikujú červené LED. Elektromery je možné vyrobiť vo vyhotovení s meraním v súčtovom režime (funkcia jednosmerný strojček) alebo oddelenom režime odber-dodávka.

Vlastnosti

  • Meranie energie, výkonu, napätia, prúdu, účinníka ... (+A, -A, +Ri, -Ri, +Rc, -Rc, +R, -R, +S, -S, +P, -P, Pmax, U, I, cos j...);
  • Odnímateľný a nastaviteľný horný záves je súčasťou balenia;
  • Historické záznamy obsahov vybraných registrov vytvárané na konci kalendárneho mesiaca – maximálne 15 mesačných záznamov;
  • Záznamy udalostí (o pôsobení magnetického poľa, výpadkoch napätia, narušeniach krytov elektromera...) - počet udalostí s dátumom ich výskytu;
  • Záznam údajov v troch nezávislých profiloch s voliteľnými kanálmi (20 kanálov);
  • Pasívne vysielacie impulzné SO výstupy (zvlášť pre činnú a jalovú energiu);
  • Komunikačné rozhrania: optické a RS485;
  • Zvárané puzdro na požiadavku zákazníka;
  • Vyhovuje IEC/EN 62052-11, IEC/EN 62053-21; EN 50470-1, EN 50470-3 a požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EU (MID);
  • Dodáva sa prvotne overený na fakturačné meranie činnej energie.

Technické údaje

Trieda presnosti A, B (MID); 2, 1 (EN 62053-21);
23 pre jalovú energiu (IEC 62053-23)
Referenčné napätie [V] 220, 230, 240 (-30,+15%)
Menovitá frekvencia [Hz] 50 (± 2 %)
Referenčný prúd Iref [A]
5 a 10
Prechodový prúd ltr [A]
0,5 a 1 
Nábehový prúd Ist [A]  ≤ 0,02 a 0,04 
Minimálny prúd Imin [A]
0,25 a 0,5 
Maximálny prúd Imax [A]
60 (DIN svorkovnica)100 (BS svork.) 
Vlastná spotreba - napäťový obvod [VA/W] ≤ 3,0 / 1,7 (vrátane RS 485)
Vlastná spotreba - prúdový(é) obvod(y) [VA] ≤ 0,02
Konštanta impulzov pre skúšobný výstup kTO [imp/kWh] Implicitná hodnota: 5000 
Nastaviteľné výrobcom: 1 - 30000
Tranzistorový výstup SO 24 V / 30 mA
Prevádzková teplota  - 40 °C až + 70 °C
Stredný teplotný koef. [%/K] ≤ 0,04
Svorky prúdové ; napäťové ; pomocné [mm] BS (DIN) ø 8 ; ø 3 ; ø 3 (ø 7 ; ø 3 ; ø 3)
Stupeň krytia  IP53 
Vzdialenosť upevň. otvorov - š x v [mm] BS (DIN) 104 - 112 x 115 - 155
(92 - 112 x 115 - 155)
Rozmery - š x v/v´x h [mm] BS (DIN) 130 x 129/190 x 60
(130 x 122/171 x 60)
Hmotnosť [kg] ≤ 0,6