AMS B1x-OAx na meranie činnej energie, jednosadzbové a dvojsadzbové

Jednofázové statické elektromery AMS B1x-OAx sú určené na priame a nepriame meranie činnej elektrickej energie so zobrazením nameranej spotreby na LCD, s meraním okamžitej efektívnej hodnoty napätia, prúdu a účinníka cos φ. Namerané dáta sa ukladajú do registrov označených podľa OBIS kódov. V cyklickom režime je zobrazovaná energia v 1 alebo 2 sadzbách, v krokovom režime ovládanom optoperom sú zobrazené aj ostatné merané veličiny. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej energii indikuje červená LED. Elektromery je možné vyrobiť vo vyhotovení s meraním v súčtovom režime (funkcia jednosmerný strojček) alebo s meraním v režime odber-dodávka.

Vlastnosti

  • Možnosť montáže aj na DIN lištu (úchyty je nutné objednať);
  • Odnímateľný a nastaviteľný horný záves je súčasťou balenia;
  • Pasívny vysielací impulzný SO výstup na diaľkový prenos;
  • Odolnosť pred vonkajšími vplyvmi;
  • Vyhovuje IEC/EN 62052-11, IEC/EN 62053-21;
    EN 50470-1, EN 50470-3 a požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EU (MID);
  • Dodáva sa prvotne overený pre fakturačné meranie.

Technické údaje

Trieda presnosti A alebo B (podľa MID), 
2 alebo 1 (podľa EN 62053-21)
Referenčné napätie [V] 120, 220, 230, 240
(-30,+15%)
Menovitá frekvencia [Hz] 50 alebo 60
Referenčný prúd Iref [A]
priame zapojenie
5 a 10
Menovitý prúd In [A]
nepriame zapojenie

Prechodový prúd ltr [A]
priame/nepriame zapojenie
0,5 a 1 / 0,25

Nábehový prúd Ist [A] 
priame/nepriame zap.

≤ 0,02 a 0,04 / 0,01
Minimálny prúd Imin [A]
priame/nepriame zap.
0,25 a 0,5 / 0,05
Maximálny prúd Imax [A]
priame/nepriame zap.
40, 60, 80 (BS), 100 (BS) / 6; 7,5; 10
Vlastná spotreba - napäťový obvod [VA/W] ≤ 7,5 VA/0,4 
Vlastná spotreba - prúdový(é) obvod(y) [VA] ≤ 0,1 
Konštanta impulzov pre skúšobný výstup kTO [imp/kWh]
1 – 10 000, zvyčajne 5 000
Konštanta impulzov pre impulzový výstup kSO [imp/kWh]
1 – 10 000, zvyčajne 2 500
Tranzistorový výstup SO 24 V / 30 mA
Prevádzková teplota 
- 40 °C až + 70 °C
Stredný teplotný koeficient [%/K] ≤ 0,04 
Svorky prúdové ; napäťové ; pomocné [mm] BS (DIN) ø 8 ; ø 3 ; ø 3 (ø 7 ; ø 3 ; ø 3)
Stupeň krytia IP54 
Vzdialenosť upevň. otvorov - š x v [mm] BS (DIN) 104 - 112x115 - 155
(92 - 112x115 - 155)
Rozmery - š x v/v´x h [mm] 130 x 129/190 x 60
(130 x 122/171 x 60)
Hmotnosť [kg] ≤ 0,6