AMS B1x-FAx na meranie činnej energie, viacsadzbové, s RTC

Jednofázové statické elektromery AMS B1x-FAx sú určené na priame a nepriame meranie činnej elektrickej energie so zobrazením nameranej spotreby na LCD, s meraním okamžitej efektívnej hodnoty napätia, prúdu a účinníka cos φ. Namerané dáta sa ukladajú do registrov označených podľa OBIS kódov. V cyklickom režime je zobrazovaná energia v max. 4 sadzbách, v krokovom režime ovládanom tlačidlom sú zobrazené aj ostatné merané veličiny. V pamäti elektromerov je uložených posledných 15 mesačných záznamov celkových a sadzbových registrov energií, maximálnych stredných výkonov, výpadkov napätia, obráteného toku energie, chybových udalostí. Sú vybavené vlastnými hodinami reálneho času, ktoré sa používajú na prepínanie sadzieb. Elektromery je možné parametrizovať a odčítavať pomocou optickej sondy typu AMOS a softvéru AMsoft dodávaným výrobcom. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej energii indikuje červená LED. Elektromery je možné vyrobiť vo vyhotovení s meraním energie v súčtovom režime (funkcia jednosmerný strojček) alebo s meraním v režime odber-dodávka.

Vlastnosti

  • Možnosť montáže aj na DIN lištu (úchyty je nutné objednať);
  • Odnímateľný a nastaviteľný horný záves je súčasťou balenia;
  • Pasívny vysielací impulzný SO výstup na diaľkový prenos;
  • Meranie energie, výkonu, napätia, prúdu, účinníka ...;
  • Historické záznamy  –  maximálne 15 mesačných záznamov;
  • Záznamy udalostí (o pôsobení magnetického poľa, výpadkoch napätia, narušeniach krytov elektromera...) – počet udalostí s dátumom ich výskytu;
  • Vyhovuje IEC/EN 62052-11, IEC/EN 62053-21; EN 50470-1, EN 50470-3 a požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EU (MID);
  • Dodáva sa prvotne overený pre fakturačné meranie.

Technické údaje

Trieda presnosti A alebo B (podľa MID),
2 alebo 1 (podľa EN 62053-21)
Referenčné napätie [V] 120, 220, 230, 240
(-30,+15%)
Menovitá frekvencia [Hz] 50 alebo 60
Referenčný prúd Iref [A]
priame zapojenie
5 a 10
Menovitý prúd In [A]
nepriame zapojenie

Prechodový prúd ltr [A]
priame/nepriame zapojenie
0,5 a 1 /0,25
Nábehový prúd Ist [A]
priame/nepriame zapojenie 
≤ 0,02 a 0,04 / 0,01
Minimálny prúd Imin [A]
priame/nepriame zap.
0,25 a 0,5 / 0,05
Maximálny prúd Imax [A]
priame/nepriame zap.
40, 60, 80 (BS), 100 (BS) / 6; 7,5; 10
Vlastná spotreba -napäťový obvod [VA/W] ≤ 7,8 VA/0,8
Vlastná spotreba
prúdový(é) obvod(y) [VA]
≤ 0,1
Konštanta impulzov pre skúšobný výstup kTO [imp/kWh]
1 – 10 000, zvyčajne 5 000
Konštanta impulzov pre impulzový výstup kSO [imp/kWh]
kSO = kTO / RSO; zvyčajne 2 500
Tranzistorový výstup SO 24 V / 30 mA
Prevádzková teplota  - 40 °C až + 70 °C
Stredný teplotný koef. [%/K] ≤ 0,04
Svorky prúdové ; napäťové ; pomocné [mm] BS (DIN) ø 8 ; ø 3 ; ø 3 (ø 7 ; ø 3 ; ø 3)
Stupeň krytia  IP54 
Vzdialenosť upevň.otvorov - š x v [mm] BS (DIN) 104 - 112x115 - 155
(92 - 112x115 - 155)
Rozmery - š x v/v´x h [mm] BS (DIN) 130 x 129/190 x 60
(130 x 122/171 x 60)
Hmotnosť [kg] ≤ 0,6