AMCV MU-x8xG, prevodník Mesh/USB

Prevodníky Mesh-gateway/USB typu AMCV MU-x8xG sú určené na zber údajov z elektromerov v distribučnej sieti hlavne pri vytváraní menších lokálnych sietí v rámci systémov AMR.

Vlastnosti

  • umožňujú lacné a jednoduché riešenie systému AMR;
  • možnosť dodania prevodníkov vo vyhotoveniach LP (max. 10 mW) alebo HP (max. 500 mW) vzhľadom na požadovaný dosah;
  • prevodníky pracujú vo funkcii gateway a umožňujú koncentráciu údajov z elektromerov v PC;
  • malé rozmery;
  • nepotrebujú vlastný napájací zdroj.

Technické údaje

Menovité napätie [V] +5 Vdc  ± 10 % (napájanie z USB portu na PC)
USB komunikácia [Bd] 9600 alebo 19200 (vsúlade s ЕN 62056-21)
ISM – Mesh komunikácia [MHz] 868 - 870 (v súlade s EN 300 220A)
Počet frekvenčných kanálov
max. 16 (voliteľné)
Výstupný výkon [mW] pre LP
10 (Interná anténa) 
Výstupný výkon [mW] pre HP nastaviteľný: 10mW/10dBm, 25mW/14dBm, 300mW/25dBm,   500mW/27dBm (Externá anténa je súčasťou dodávky)
Citlivosť [dBm]
- 106 (typicky pri 4800 bps na RF strane)
Dosah pre ISM Mesh pre priame spojenie LP/HP [m]
typicky 100 / 2 000
Dosah pre ISM Mesh v budovách s prekážkami  LP/HP [m] typicky 30 / 100 
Anténa [ohm] 50 (SMD-chip alebo SMA female)
Rozmer  š x v x h  [mm] 78 x 15 x 22
Rozmer  š x v x h  [mm] 105 x 21 x 22
Teplotný rozsah [ºC] 0 až 65 
Relatívna vlhkosť [%] 5 – 75
Hmotnosť [kg] 0,05