AMCV M4-x8x(G), prevodník Mesh/RS485

Prevodníky Mesh/RS485 typu AMCV M4-x8x(G) sú určené na zber údajov z elektromerov v distribučnej sieti vybavených rozhraním RS485 a ich následného odoslania do Mesh siete.

Vlastnosti

  • Možnosť dodania prevodníka vo vyhotoveniach LP (max. 10 mW) alebo HP (max. 500 mW) vzhľadom na požadovaný dosah;
  • Prevodník môže byť parametrizovaný ako:
    router  - pripája sa na niektorý  z gateway – typu AMCV M4-C8HG (obr. 1) alebo AMCV MU-C8HG (obr. 2);
    gateway - umožňuje zber dát cez router AMCV M4-C8H, k PC sa pripája cez prevodník USB/RS485, napr. AMCV U4;
  • Možnosť napájania ďalších komponentov siete z externého napájacieho výstupu + 5V;
  • Za účelom zlepšenia dosahu je možné šandardne dodávanú anténu nahradiť anténou s káblom s konektorom SMA-male.

Technické údaje

Menovité napätie [V] 230 ± 10 % (jednofázové napájanie)
Vlastná spotreba prevodníka [W] max. 0,5
Počet uzlov ISM - Mesh 256 (závislé od topológie siete)
Počet uzlov pre RS485
32 (voliteľné do 256)
ISM – Mesh komunikácia [MHz] 868 - 870
Počet frekvenčných kanálov max. 16
Výstupný výkon [mW] pre LP
10 
Výstupný výkon [mW] pre HP

nastaviteľný: 10mW/10dBm, 25mW/14dBm,         300mW/25dBm, 500mW/27dBm

Citlivosť [dBm]
- 106 (typicky pri 4800 bps na RF strane)
Dosah pre ISM Mesh pre priame spojenie LP/HP [m]
typicky 100 / 2 000
Dosah pre ISM Mesh v budovách s prekážkami LP/HP [m] typicky 30 / 100 
Anténny vstup prevodníka [ohm] 50 (SMA female)
RS 485 komunikácia  poloduplex (skrúcaný pár - dvojlinka)
Prenosová rýchlosť [Bd] 9 600, 19 200
Izolačná pevnosť [kV] 4 (zariadenie triedy II)
Dĺžka vedenia [m] 1 200
Impedancia vedenia [ohm] 100
Pripojenie ARK508-3P 
Externý napájací výstup [V/mA] 5/50 (pripojenie - svorkovnica)
Rozmer  š x v x h  [mm] 52 x 90 x 66
Teplotný rozsah [ºC] -10 až 65 
Relatívna vlhkosť [%] 5 – 75
Hmotnosť [kg] 0,15