Jednofázové elektromery

 • AMS B1x-SAx na meranie činnej energie, s mechanickým registrom AMS B1x-SAx na meranie činnej energie, s mechanickým registrom
  Jednofázové statické elektromery AMS B1x-SAx sú určené na priame a nepriame meranie činnej elektrickej energie so zobrazením nameranej energie na mechanickom registri s krokovým pohonom. V prípade elektromerov na polopriame meranie (x/5) je potrebné údaj registra násobiť prevodom meracieho transformátora prúdu. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej energii indikuje červená LED. Funkcia „jednosmerný strojček“ zabezpečuje pozitívne meranie energie aj v prípade jej obráteného toku.
 • AMS B1x-OAx na meranie činnej energie, jednosadzbové a dvojsadzbové AMS B1x-OAx na meranie činnej energie, jednosadzbové a dvojsadzbové
  Jednofázové statické elektromery AMS B1x-OAx sú určené na priame a nepriame meranie činnej elektrickej energie so zobrazením nameranej spotreby na LCD, s meraním okamžitej efektívnej hodnoty napätia, prúdu a účinníka cos φ. Namerané dáta sa ukladajú do registrov označených podľa OBIS kódov. V cyklickom režime je zobrazovaná energia v 1 alebo 2 sadzbách, v krokovom režime ovládanom optoperom sú zobrazené aj ostatné merané veličiny. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej energii indikuje červená LED. Elektromery je možné vyrobiť vo vyhotovení s meraním v súčtovom režime (funkcia jednosmerný strojček) alebo s meraním v režime odber-dodávka.
 • AMS B1x-FAx na meranie činnej energie, viacsadzbové, s RTC AMS B1x-FAx na meranie činnej energie, viacsadzbové, s RTC
  Jednofázové statické elektromery AMS B1x-FAx sú určené na priame a nepriame meranie činnej elektrickej energie so zobrazením nameranej spotreby na LCD, s meraním okamžitej efektívnej hodnoty napätia, prúdu a účinníka cos φ. Namerané dáta sa ukladajú do registrov označených podľa OBIS kódov. V cyklickom režime je zobrazovaná energia v max. 4 sadzbách, v krokovom režime ovládanom tlačidlom sú zobrazené aj ostatné merané veličiny. V pamäti elektromerov je uložených posledných 15 mesačných záznamov celkových a sadzbových registrov energií, maximálnych stredných výkonov, výpadkov napätia, obráteného toku energie, chybových udalostí. Sú vybavené vlastnými hodinami reálneho času, ktoré sa používajú na prepínanie sadzieb. Elektromery je možné parametrizovať a odčítavať pomocou optickej sondy typu AMOS a softvéru AMsoft dodávaným výrobcom. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej energii indikuje červená LED. Elektromery je možné vyrobiť vo vyhotovení s meraním energie v súčtovom režime (funkcia jednosmerný strojček) alebo s meraním v režime odber-dodávka.
 • AMS B1x-GA1SxIK na meranie činnej energie, viacsadzbové, s RTC a predplatným modulom AMS B1x-GA1SxIK na meranie činnej energie, viacsadzbové, s RTC a predplatným modulom
  Jednofázové statické elektromery AMS B1x-GA1SDIK sú určené na kontrolovaný odber predplateného množstva činnej elektrickej energie. Sú vybavené odpínacím prvkom integrovaným vnútri elektromera. Zákazník si môže u dodávateľa objednať jednoduchou telefonickou formou požadovanú dávku energie a cez SMS prijme číselný kód, ktorým cez klávesnicu elektromera zvýši kredit zakúpeného množstvo energie. Faktúra je mu následne doručená poštou. Po vyčerpaní kreditu neodpína elektromer zákazníka ihneď, dodávateľom je mu poskytnutý vopred stanovený debet, aby zákazník mal čas na zakúpenie novej dávky elektrickej energie – nového kódu. Na LCD je možná kontrola zostávajúceho množstva. Tieto elektromery sú vybavené vlastnými hodinami reálneho času. Môžu byť použité na meranie v bytoch, v obchodných alebo priemyselných podnikoch, výstavných a predajných areáloch a pod. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej energii indikuje červená LED.
 • AMS B2x-Fx na činnú, jalovú a zdanlivú energiu, viacsadzb., s RTC a profilmi údajov AMS B2x-Fx na činnú, jalovú a zdanlivú energiu, viacsadzb., s RTC a profilmi údajov
  Jednofázové statické elektromery AMS B2x-Fx sú určené na meranie činnej, jalovej a zdanlivej elektrickej energie, okamžitých činných, jalových a zdanlivých výkonov pre odber a dodávku, maximálneho stredného činného, jalového a zdanlivého výkonu, napätia, prúdu a účinníka v dvojvodičových sieťach v priamom zapojení. Umožňujú meranie energie v sadzbách riadených internými hodinami (max. štyri sadzby) alebo ovládaných zvonku (dve sadzby). Namerané dáta ukladané do registrov označených podľa OBIS kódov sú zobrazené na LCD v cyklickom alebo krokovom režime. Elektromery je možné parametrizovať a odčítavať pomocou optickej sondy typu AMOS a softvéru AMsoft dodávaným výrobcom. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej činnej a jalovej energii indikujú červené LED. Elektromery je možné vyrobiť vo vyhotovení s meraním v súčtovom režime (funkcia jednosmerný strojček) alebo oddelenom režime odber-dodávka.
 • AMS B3x-Fx na činnú energiu, so vstavanými hodinami AMS B3x-Fx na činnú energiu, so vstavanými hodinami
  Jednofázové statické elektromery AMS B3x-Fx sú určené na meranie činnej elektrickej energie, okamžitých výkonov, napätia, prúdu a účinníka v dvojvodičových sieťach v priamom zapojení. Umožňujú záznam obsahov vybraných registrov energií (celkových a sadzbových) za účtovacie obdobiе (max. 15 záznamov). Elektromery sú vybavené vlastnými hodinami reálneho času, ktoré riadia meranie energie v maximálne 4 sadzbách. Ďalej je možné zaznamenávať udalosti, ako sú napr. výpadok napätia, odobratie krytu svorkovnice, odobratie krytu elektromera a ovplyvňovanie magnetickým poľom.
 • Softvér na odčítanie a parametrizáciu AMsoft Softvér na odčítanie a parametrizáciu AMsoft
  Program je navrhnutý pre obsluhu statických elektromerov s obyčajnými, ale aj s inteligentnými programovateľnými funkciami. Na programovanie využíva PC (brány COM, USB), ku ktorým sa pripájajú komunikačné zariadenia na realizáciu obojsmernej sériovej komunikácie podľa IEC/EN 62056-21.