Nové udalosti

Projekt IVP v AM

Nové výrobky

 • AMCV U4, prevodník USB/RS485 AMCV U4, prevodník USB/RS485
  Prevodníky typu AMCV U4 sa používajú na sériovú komunikáciu (odčítanie, parametrizovanie a nastavovanie) medzi statickými inteligentnými elektromermi (alebo inými zariadeniami) s rozhraním RS485 na jednej strane a PC alebo RPT (ručným počítačovým terminálom) vybavenými rozhraním USB na druhej strane.
 • AMCV M4-x8x(G), prevodník Mesh/RS485 AMCV M4-x8x(G), prevodník Mesh/RS485
  Prevodníky Mesh/RS485 typu AMCV M4-x8x(G) sú určené na zber údajov z elektromerov v distribučnej sieti vybavených rozhraním RS485 a ich následného odoslania do Mesh siete.
 • AMCV MU-x8xG, prevodník Mesh/USB AMCV MU-x8xG, prevodník Mesh/USB
  Prevodníky Mesh-gateway/USB typu AMCV MU-x8xG sú určené na zber údajov z elektromerov v distribučnej sieti hlavne pri vytváraní menších lokálnych sietí v rámci systémov AMR.
 • Optické sondy AMOS-RS485x s rozhraním RS485 Optické sondy AMOS-RS485x s rozhraním RS485
  Optické sondy typu AMOS-RS485x sa používajú na sériovú komunikáciu (odčítavanie, parametrizovanie a nastavovanie) využitím infračerveného prenosu medzi statickými inteligentnými elektromermi (alebo inými zariadeniami) s optickým rozhraním na jednej strane a PC alebo RPT (ručným počítačovým terminálom) vybaveným rozhraním RS485 na druhej strane.
 • AMT B0x-FxxTII na DIN lištu, viacsadzbové, s RTC a komunikáciou, do 65 A AMT B0x-FxxTII na DIN lištu, viacsadzbové, s RTC a komunikáciou, do 65 A
  Trojfázové statické elektromery AMT B0x-FxxTIIx sú určené na meranie činnej a jalovej elektrickej energie, okamžitých činných výkonov pre odber a dodávku, maximálneho stredného výkonu, napätia, prúdu a účinníka v trojfázovej štvorvodičovej sieti v priamom a polopriamom zapojení. Umožňujú meranie energie v sadzbách riadených internými hodinami (max. štyri sadzby) alebo ovládaných zvonku (dve sadzby). Namerané dáta ukladané do registrov označených podľa OBIS kódov sú zobrazené na LCD v cyklickom alebo krokovom režime. Počas výpadku fázového napätia sú dáta zálohované v energeticky nezávislej pamäti. Elektromery je možné parametrizovať a odčítavať pomocou optickej sondy typu AMOS a softvéru AMsoft dodávaným výrobcom. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej energii indikujú červené LED.
 • AMT B1x-FxxTxIIx na činnú a jalovú energiu, s RTC a komunikáciou, do 100 A AMT B1x-FxxTxIIx na činnú a jalovú energiu, s RTC a komunikáciou, do 100 A
  Trojfázové statické elektromery AMT B1x-FxxTxIIx sú určené na meranie činnej a jalovej elektrickej energie, okamžitých činných výkonov pre odber a dodávku, maximálneho stredného výkonu, napätia, prúdu a účinníka v trojfázovej štvorvodičovej sieti v priamom a polopriamom zapojení. Umožňujú meranie energie v sadzbách riadených internými hodinami (max. štyri sadzby) alebo ovládaných zvonku (dve sadzby). Namerané dáta ukladané do registrov označených podľa OBIS kódov sú zobrazené na LCD v cyklickom alebo krokovom režime. Počas výpadku napätia sú údaje zálohované v energeticky nezávislej pamäti, ktoré je možné prezerať na LCD. Elektromery je možné parametrizovať a odčítavať pomocou optickej sondy typu AMOS a softvéru AMsoft dodávaným výrobcom. Skúšobné impulzy úmerné spotrebovanej energii indikujú červené LED. Elektromery je možné vyrobiť vo vyhotovení s meraním v súčtovom režime (funkcia jednosmerný strojček) alebo s meraním v režime odber-dodávka.